Образованието е приоритет за днешните деца. Живеем в 21-ви век. Животът е динамичен, напрегнат и изпълнен с много информация. Всичко се променя изключително бързо и излизат все по-нови технологии.

Ако се замислим, децата, които сега са 1, 2, 3 и 4 клас, ще се пенсионират след 2060 година. Трудно може да се предвиди какъв ще бъде животът след 5-10 години, затова е много важно да преценим какви качества, знания и умения трябва да придобият днешните деца, за да се справят успешно в живота, да могат сами да осъществят всичко, което си пожелаят.

Несъмнено това се постига чрез добро и отговарящо на съвременния живот образование. Може ли това да се постигне само в училище? Трябва ли да чакаме одобрението на учителите и образователните институции, които да определят мястото на детето върху скалата на развитие?

Това поставя детето в едно неизбрано от него положение и то се задържа несъзнателно там. По-високите цели остават табу за него. Задължението на родителя е не само да се грижи за здравето на детето, но и да му осигурява подходящо и добро образование. Няма родител, който да не иска това за детето си. Въпросът е дали се подхожда правилно при избора на начина на обучение.

В нашата занималня с подходящо избрана стратегия за учене децата учат, затвърдяват и повишават знанията си в една спокойна и стимулираща повече знания и умения среда. Тук залагаме на самостоятелната работа на децата. Развиваме въображението им чрез приказки, рисунки, измислени истории и др. Непрекъснато провокираме мисловната дейност. 

Поощряваме децата да работят в екип при интерактивните игри, разработването на избрани от тях проекти и др. При нас никой не се страхува от грешки или неподходящи отговори, защото тези неща се обсъждат спокойно и детето само се поучава от тях.

Всичко това звучи много добре, но се случва само тогава, когато всички участници в процеса (деца ,родители и учители) работят взаимно с желание, доверие и уважение.