progress-process

Скъпи родители!

За да си бъдем взаимно полезни и да осигурим комфорт и максимален шанс за успешно развитие на Вашето дете, ръководството на Образователен център „Еврика” Благоевград Ви моли да съблюдавате установения ред и правила в центъра.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА

 • В занималнята се приемат деца от 7 до 15 години
 • Децата се приемат въз основа на писмена молба-образец от родителите, адресирана до Управителя.
 • При приема на всяко дете се попълва личен картон, който съдържа данни за здравословното състояние на детето, неговите интереси и предпочитания.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАНИМАЛНЯТА:

Персоналът на Занималнята се грижи за всяко поверено дете и му помага при подготовката на домашните задания по всички учебни предмети всеки работен ден за времето от 8:15 до 12:15 часа за първа смяна и от 14:30 до 18:00 часа за втора смяна. За децата, посещаващи съботно-неделната занималня, смените са следните 9:00 до 12:15 часа за първа смяна и от 13:00 до 17:15 часа за втора смяна.

Занималнята:

 • се задължава да осигури комфорт и безопасни условия по време на престоя на децата в центъра;
 • се задължава да уведомява родителите за възникнали проблеми с детето, за неговото поведение през деня, за начина му на общуване с другите деца;
 • се задължава да съобрази дейностите и заниманията, които се предлагат, с учебните планове на децата в училище и с техните индивидуални потребности;
 • да осигурява ежедневно обяд (с предварително заплащане и по желание);
 • предварително и в разумен срок да информира и съгласува с родителите допълнителните мероприятия, които не са включени в общата стойност на месечната такса.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ:

Родителите се задължават:

 • да водят децата си в здравословно състояние, което не застрашава здравето на другите деца;
 • да спазват работното време, ако нямат индивидуално договорени с ръководството часове, за да не възпрепятстват учебния процес;
 • да заплащат допълнително при оставяне на дете след регламентираното работно време;
 • да предоставят чифт чисти и удобни обувки (гуменки или пантофи), които детето да носи в сградата на занималнята;
 • да уведомяват своевременно и в писмен вид ръководството на занималнята, ако настъпят промени в здравословното състояние на детето. В противен случай заплатената такса не подлежи на връщане;
 • да заплащат допълнително часовете извън задължителната програмата на занималнята;
 • да заплатят повреденото от децата им имущество.

РОДИТЕЛИТЕ ИМАТ ПРАВО:

 • на 20% отстъпка от месечната такса на второто дете при посещение на две деца;
 • да получават редовно информация от учителя на занималнята за поведението и постиженията на детето;
 • да съставят индивидуален план за развитието на детето си заедно с Управителя на занималнята.