Детският псохолог в Частна занималня „Еврика” се занимава с регулиране и изграждане на поведението на децата. Постоянното му присъствие сред тях позволява пряко наблюдение и въздействие върху взаимоотношенията между децата, техните реакции и състояния. Прави задълбочен анализ за качествата и особеностите на всяко дете.

          Психологът подхожда с разбиране към децата. Той е непрекъснато с тях, с цел изграждане на взаимно доверие и уважение. Участва в процеса на обучение, игра чрез интерактивни методи и беседи с децата. По този начин те споделят своите проблеми, получават съвет навреме от специалист и се приучават да контролират емоционалното си състояние. Така децата са по-скокойни, сигурни в себе си, разбиращи емоциите на другите деца и работещи в екип.