JUMP Math е система за преподаване на математика, посветена на развитието на поненциала на всяко дете. Тя постига целите си,като насърчава разбирането на математиката и любовта към нея.

JUMP Math не променя учебните програми или съдържание, нито класната структора на обучение.Променя отношението на учителя към децата и отношението на децата към учителя.
В основата е създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете получава възможност за успех.
Положителната нагласа и мотивацията на учениците носят резултати, които са над максималните изисквания на образователната система.