Сугестопедията е съчетание на педагогика и психология.Система за ефикасно усвояване на знания:

- по позитивен начин


- без стрес, напрежение или умора


- чрез ненапрегната концентрация и др.


Открита еот проф д-р Георги Лозанов. Призната е и се използва в много страни. Най-често се прилага при изучаване на чужди езици.
При нас ефективно използваме визуализацията. Прилагаме я в обучението по математика, така наречените разказвателни предмети:история, литература, география и естествено-чужд език. Всяко понятие се свързва с образ, което води до по-бързо и по-трайно запомняне.Заниманията протичат в спокойна и завладяваща с положителни емоции обстановка. Получените знания са качествени и трайни.