МИСЛОВНИ КАРТИ

Из "Твоят ум може всичко"

Методът на МИСЛОВНИТЕ КАРТИ е най-ефективният мисловен инструмент на нашето време.Той подобрява значително паметта, концентрацията, креативността и комуникацията - във всеки аспект от живота ни.Те са ключът за разгръщане на потенциала на хората.

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗУВАМЕ МИСЛОВНИТЕ КАРТИ ПРИ УЧЕНЕ ПО РАЗКАЗВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ:

1. Не  се налага многократно четене на урока, за да се запомни по-голямата част от него.

2.Позволява да се отдели необходимата от излишната информация, което дава възможност за откриване на причинно-следствената връзка на събитията или понятията в съответния урок.

3.При изработване на мисловна карта детето само нанася избраната от него информация в подходящ ред и форма, което позволява нейното систематизиране и осмисляне.

По този начин то учи качествено и без напрежение най-много за 30-40 минути.

В последствие времето за учене намалява.