Регистър на издадените лицензии

   
 


Лицензия № 200312113

Предлагани професии, специалности:

1. "Монтьор на транспортна техника", код 525020,
1.1. "Автотранспортна техника", код 5250201 - втора степен на професионална квалификация
Изменен и допълнен с решение на УС на НАПОО (протокол № 08/ 26.10.2005 г.) с професии и специалности, както следва:
1. Професия "Продавач - консултант", код 341020,
1.1. Специалност "Продавач - консултант", код 3410201, втора степен на професионална квалификация;
2. Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050,
2.1. Специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501, втора степен на професионална квалификация;
3. Професия "Оператор на компютър", код482030,
3.1. Специалност "Текстообработване", код 4820301, първа степен на професионална квалификация;
4. Професия "Заварчик", код 521090,
4.1. Специалност "Заваряване", код 5210901, първа степен на професионална квалификация;
5. Професия "Огняр", код 522060,
5.1. Специалност "Огнярство", код 5220601, първа степен на професионална квалификация;
6. Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020,
6.1. Специалност "Пътностроителна техника", код 5250202, втора степен на професионална квалификация;
7. Професия "Монтьор на подемно - транспортна техника", код 525060,
7.1. Специалност "Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, втора степен на професионална квалификация,
7.2. Специалност "Подемно-транспортна техника с електрозадвижване, код 5250602, втора степен на професионална квалификация;
8. Професия "Работник по транспортна техника", код 525120,
8.1. Специалност "Автобояджийство", код 5251201, първа степен на професионална квалификация;
8.2. Специалност "Автотенекеджийство", код 5251202, първа степен на професионална квалификация;
10. Професия "Шивач", код 542110,
10.1. Специалност "Шивачество", код 5421101, първа степен на професионална квалификация;
11. Професия "Обущар", код 542120,
11.1. Специалност "Обущарство", код 5421201, първа степен на професионална квалификация;
12. Професия " Помощник в строителството ", код 582080,

12.1Специалност”Основни и довършителни работи”  код5820801                                                                                                       
12.1. Професия "Строител", код 582030, първа степен на професионална квалификация,
12.2. Специалност "Кофражи", код 5820302, втора степен на професионална квалификация,
12.3. Специалност "Армировка и бетон", код 5820303, втора степен на професионална квалификация,
12.4. Специалност "Зидария", код 5820304, втора степен на професионална квалификация,
12.5. Специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, втора степен на професионална квалификация,
12.6. Специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, втора степен на професионална квалификация,
12.7. Специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, втора степен на професионална квалификация,
12.8. Специалност "Мозайки", код 5820308, втора степен на професионална квалификация,
12.9. Специалност "Бояджийски работи", код 5820309, втора степен на професионална квалификация,
12.10. Специалност "Строително дърводелство", код 5820310, втора степен на професионална квалификация,
12.11. Специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311, втора степен на професионална квалификация,
12.12. Специалност "Покриви", код 5820312, втора степен на професионална квалификация;
13. Професия "Монтьор на селскостопанска техника", код 621080,
13.1. Специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210801, втора степен на професионална квалификация;
14. Професия "Механизатор на горска техника", код 623030,
14.1. Специалност "Механизация на горското стопанство", код 6230301, втора степен на професионална квалификация;
15. Професия "Лесовъд", код 623040,
15.1. Специалност "Горско стопанство", код 6230401, втора степен на професионална квалификация;
16. Професия "Работник в горското стопанство", код 623060,
16.1. Специалност "Билкарство", код 6230604, първа степен на професионална квалификация;
17. Професия "Камериер", код 811030,
17.1. Специалност "Хотелиерство", код 8110301, първа степен на професионална квалификация;
18. Професия "Готвач", код 811070,
18.1. Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701, втора степен на професионална квалификация;
19. Професия "Сервитьор - барман", код 811080,
19.1. Специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801, втора степен на професионална квалификация;
20. Професия "Фризьор", код 815010,
20.1. Специалност "Фризьорство", код 8150101, втора степен на професионална квалификация


Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 09/ 15.07.2009 г.) с професии и специалности, както следва:

1.    Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030,
1.1.    Специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301, трета степен на професионална квалификация,
2.    Професия „Финансист”, код 343010,
2.1.    Специалност „Банково дело”, код 3430101, трета степен на професионална квалификация,
2.2.    Специалност „Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102, трета степен на професионална квалификация,
3.    Професия „Касиер”, код 345060,
3.1.    Специалност „Касиер”, код 3450601, първа степен на професионална квалификация,
4.    Професия „Икономист”, код 345120,
4.1.    Специалност „Индустрия”, код 3451201, трета степен на професионална квалификация,
4.2.    Специалност „Търговия”, код 3451202, трета степен на професионална квалификация,
4.3.    Специалност „Земеделско стопанство”, код 3451203, трета степен на професионална квалификация,
4.4.    Специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204, трета степен на професионална квалификация,
5.    Професия „Офис – секретар”, код 346020,
5.1.    Специалност „Административно обслужване”, код 3460201, втора степен на професионална квалификация,
6.    Професия „Електромонтьор”, код 522020,
6.1.    Специалност „Електрически машини и апарати”, код 5220201, втора степен на професионална квалификация,
6.2.    Специалност „Електрообзавеждане на производството”, код 5220204, втора степен на професионална квалификация,
6.3.    Специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207, втора степен на професионална квалификация,
6.4.    Специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5520209, втора степен на професионална квалификация,
6.5.    Специалност „Електрически инсталации”, код 5220210, втора степен на професионална квалификация,
6.6.    Специалност „Електродомакинска техника”, код 5520211, втора степен на професионална квалификация,
7.    Професия „Хлебар – сладкар”, код 541030,
7.1.    Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301, втора степен на професионална квалификация,
7.2.    Специалност „Производство на сладкарски изделия”, код 5410302, втора степен на професионална квалификация,
8.    Професия „Оператор в дървообработването”, код 543020,
8.1.    Специалност „Производство на мебели”, код 5430201, втора степен на професионална квалификация,
8.2.    Специалност „Производство на врати и прозорци”, код 5430202, втора степен на професионална квалификация,
8.3.    Специалност „Производство на тапицирани изделия”, код 5430203, втора степен на професионална квалификация,
8.4.    Специалност „Производство на дървесни плочи”, код 5430207, втора степен на професионална квалификация,
9.    Професия „Работник в дървообработването”, код 543090,
9.1.    Специалност „Производство на фасонирани материали”, код 5430901, първа степен на професионална квалификация,
9.2.    Специалност „Производство на тапицирани изделия”, код 5430902, първа степен на професионална квалификация,
9.3.    Специалност „Производство на врати и прозорци”, код 5430905, първа степен на професионална квалификация,
9.4.    Специалност „Производство на мебели”, код 5430906, първа степен на професионална квалификация
10.    Професия „Строител - монтажник”, код 582040,
10.1.    Специалност „Стоманобетонни конструкции”, код 5820401, втора степен на професионална квалификация,
10.2.    Специалност „Метални конструкции”, код 5820402, втора степен на професионална квалификация,
10.3.    Специалност „Сухо строителство”, код 5820403, втора степен на професионална квалификация,
10.4.    Специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404, втора степен на професионална квалификация,
10.5.    Специалност „Изолации в строителството”, код 5820405, втора степен на професионална квалификация,
11.    Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, код 582050,
11.1.    Специалност „Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501, втора степен на професионална квалификация,
11.2.    Специалност „Външни ВиК мрежи”, код 5820501, втора степен на професионална квалификация.
12.     Професия „Пътен строител, код 582060,
12.1.    Специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях, код 5820601, втора степен на професионална квалификация,
13.    Професия „Работник в растениевъдството”, код 621110,
13.1.    Специалност „Зеленчукопроизводство”, код 6211101, първа степен на професионална квалификация,
13.2.    Специалност „Трайни насаждения”, код 6211102, първа степен на професионална квалификация,
14.    Професия „Озеленител”, код 622020,
14.1.    Специалност „Цветарство”, код 6220201, втора степен на професионална квалификация,
14.2.    Специалност „Парково строителство и озеленяване”, код 6220202, втора степен на професионална квалификация,
15.    Професия „Работник в горското стопанство”, код 623060,
15.1.    Специалност „Лесокултурни дейности”, код 6230601, първа степен на професионална квалификация,
16.    Професия „Хотелиер”, код 811010,
16.1.    Специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101, трета степен на професионална квалификация,
16.2.    Специалност „Организация на дейностите в места за настаняване”, код 8110103, втора степен на професионална квалификация,
17.    Професия „Ресторантьор”, код 811060,
17.1.    Специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, код 8110602, трета степен на професионална квалификация,
17.2.    Специалност „Кетеринг”, код 8110603, трета степен на професионална квалификация,
18.    Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, код 811090,
18.1.    Специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене развлечения”, код 8110901, първа степен на професионална квалификация,
18.2.    Специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене развлечения”, код 8110902, първа степен на професионална квалификация,
19.    Професия „Козметик”, код 815020,
19.1.    Специалност „Козметика”, код 8150201, втора степен на професионална квалификация,
20.    Професия „Водач на МПС за обществен превоз”, код 840090,
20.1.    Специалност „Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901, първа степен на професионална квалификация,
20.2.    Специалност „Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902, първа степен на професионална квалификация.

Изменена и допълнена със Заповед № 423/15.06.2010 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО) с професии и специалности, както следва:

1. Професия „Сътрудник социални дейности”, код 762020,
1.1. Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация.
1.2. Специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202, трета степен на професионална квалификация.
2. Професия „Помощник – възпитател”, код 762030,
2.1. Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, трета степен на професионална квалификация,
3. Професия „Организатор на спортни прояви и първенства”, код 813080,
3.1. Специалност „Организация на спортни прояви и първенства”, код 8130801, трета степен на професионална квалификация.
4. Професия „Еколог”, код 851010,
4.1. Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, трета степен на професионална квалификация.