math-za-uchenich-summer

Математика

 1. Започва се с ТЕСТ за установяване на пропуските и неточностите в учебния материал за съответния клас.
 2. Попълват се същите чрез решаване на задачи от ниско, средно и високо ниво.
 3. Развиват се умения за правилен и точен запис на решението на задачите.
 4. Разработват се стратегии за справяне с проблемна ситуация, когато не е разбрано условието на задачата и/или няма идея за решаването й.
 5. Тренират се умения за решаването на тестови задачи:
 • Обръща се внимание на съответното условие, така че да се отдели необходимата информация и да се открият ключовите думи, които ще помогнат за по-бързото и кратко решение на задачата;
 • Систематизиране и подреждане на същата, при необходимост се прави чертеж или схема;
 • Показва се как най-правилно и точно да се запише решението на задачата;
 • Разяснява се необходимостта за търсене и откриване на повече решения на задачата.
 1. Запознаване на децата с МЕТОДИ за работа с ТЕСТ:
 • Как да разпределим времето, за да ни стигне?
 • От кои задачи да започнем?
 • При кои задачи ще намерим решението, като започнем от отговорите?
 • При кои задачи можем да приложим метода на отхвърлянето?
 • Кога трябва да обърнем въпроса в задачата, за да я решим по-лесно?
 • Какво трябва да правим, за да поддържаме мозъка свеж и спокоен по време на ТЕСТ или ИЗПИТВАНЕ?
 • Как да влезем в съответната ситуация, за да си помогнем с решението на задачата?
 • Как да структурираме и систематизираме информацията в задачите, които ни объркват?