bylgarski-ezik

Български език

 

  1. Диагностичен ТЕСТ за установяване нивото на езиковите компетентности на детето.
  2. Индивидуален подход при преодоляване на пропуските и развиване на знанията и уменията.
  3. Практически задачи за затвърждаване на езиковите норми – диктовки, редактиране на собствен и на чужд текст и др.
  4. Създаване на различни видове текст – особености и критерии за оценяване.
  5. Текущи проверки на знанията и уменията чрез тестове под формата на външното оценяване.
  6. Упражнения върху всички езикови равнища с подходящи за всеки клас задачи – фонетика, морфология, синтаксис и лексикология.