mislovni-karti

Из „Твоят ум може всичко”

 

Методът на МИСЛОВНИТЕ КАРТИ е най-ефективният мисловен инструмент на нашето време. Той подобрява значително паметта, концентрацията, креативността и комуникацията – във всеки аспект на живота ни. Те са ключът за разгръщане на потенциала на хората.

 

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МИСЛОВНИТЕ КАРТИ ПРИ УЧЕНЕ ПО РАЗКАЗВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ:

  1. Не се налага многократно четене на урока, за да се запомни по-голямата част от него.
  2. Позволява да се отдели необходимата от излишната информация, което дава възможност за откриване на причинно-следствената връзка на събитията или понятията в съответния урок.
  3. При изработване на мисловна карта детето само нанася избраната от него информация в подходящ ред и форма, което позволява нейното систематизиране и осмисляне.

 

По този начин то учи качествено и без напрежение най-много за 30-40 минути. Впоследствие времето за учене намалява.

 

КУРСОВЕТЕ по Човекът и природата и Човекът и обществото са с продължителност 1 седмица по 3 учебни часа дневно. Общо 15 учебни часа.

Цена - 55 лв.