kinder-garden

Детска забавачница за деца от 3 год  до 5 год.

Под ръководството на квалифицирани педагози, всяка събота и неделя децата имат различни дейности: музика, танци, игри, занимания по математика и български език, английски език, рисуване.Чрез  включване на децата в забавни игри ,те им помагат да придобиват представа за цветовете, животните и растенията, формите на предметите, числата, буквите.  Целта е децата да усетят звученето на българската реч и да усвоят подходящ начин за изразяване на мислите си.   За тези в предучилищна възраст, чрез игри, филмчета, четене на приказки, слушане на CD, се води подготовка, която ще улесни усвояването на материала в първи клас.

Програмата е разработена така, че да насърчава любопитството у децата и желанието им са опознаят света чрез участие в различни занимателни игри.Малките деца се отглеждат, обучават и забавляват в уютна обстановка, близка до домашната.

Заниманията се водят от 10 до 18 часа.