Как да уча бързо и да запомням лесно

Как да уча бързо и да запомням лесно
Създадена на: 26 Фев 2016
Написана от

В наше време голямо значение има информацията. Децата са умствено затънали и буквално "затиснати" от нея. За да се справят със ситуацията, те трябва да учат не"твърди факти", а нови начини да научават, мислят, възпроизвеждат, създават и намират решения на проблемите. 

 

Вече писахме за неохотния ученик. От една страна ситуацията е забавна, защото почти всеки е попадал в нея.

Децата могат да измислят и сътворят хиляди причини, за да се измъкнат от досадно за тях положение.Представете си какво може да стане, ако тези хитринки с наша помощ се насочат в положителна посока. Определено ще спечелят всички! Идеята не е за пренебрегване, нали?

От друга страна историята е обезкуражителна, защото показва, че детето изпитва страх от учебния процес. Причините за него са следните:

- Фактът, че ученето е "труден процес"

- Научаването на уроците и писането на домашните работи представлява работа, която за децата не е приятна и естествено трудна.

- Най-голямата причина е страхът от изпитванията и тестовете, които могат да се случат на следващия ден.

Всички те блокират мозъчната дейност на децата. В такъв случай те могат да прекарат целия ден над книгите и нищо да не запомнят. Понякога започват едно лудешко писане, което накрая се оказва пълна глупост.

Изправени пред подобна заплаха, децата избират един от следните варианти:

- Да учат и да се изправят пред последствията.
- Да не учат и да се изправят пред друг вид последствия.

Ако учат и не могат да се представят добре, ще си помислят, че са неспособни, неинтелигентни, глупави, тъпи.
Те не знаят, че вината не е тяхна. Вината е в самата система.

Ако не учат ситуацията, е съвсем различна. След провала имат подобаващо извинение. Не са учили или не им е интересно.
По този начин децата имат перфектно извинение за провала си.

Понякога те получават уважението на останалите, че са дръзнали да се противопоставят на ситуацията, която плаши и тях. Често тези деца стават лидери в класа, а това вече е опасно за всички ученици.

В такива случаи трябва да се поработи за страха на децата. Трябва да им се вдъхне кураж, да се изтъкнат силните им страни, да се създадат добри навици, да се оценява и поощрява положеният от тях труд, а не получените оценки.

" Ние не би трябвало да преподаваме големи книги, а трябва да преподаваме любов към четенето на големи книги".
Бъръс Фредерик Скинър

Из "Как да уча бързо и да запомням лесно"- Тони Бюзан
"Затъпяване"- Гатоу